Afval scheiden

-

dat kan eerlijker

Wij geloven in een eerlijker afval systeem. Als je minder energie verbruikt, betaal je ook minder. Ook mag je kiezen of je dit geheel groen inkoopt. Waarom zou je niet mogen kiezen waar je afval naar toe gaat en direct beloont worden als je goed afval scheidt? Tot slot betaal jij afvalstoffenheffing, dus zou je ook niet een stem moeten hebben in wat er met je afval gebeurt?

Wil jij ook een beloningssysteem in jouw gemeente?

4 redenen om mee te doen: 

1. Wil jij afval scheiden en weten wat er met jouw afval gebeurt d.m.v. directe feedback op je financiële en milieu-impact?

2. Wil jij lokale initiatieven de kans geven om jouw afval te gebruiken als grondstof? 

3. Wil jij beloond worden als jij het goed doet?

4. Wil jij dat je buren overtuigd raken om meer afval te gaan scheiden door een eerlijker systeem?

Sta je achter één van deze redenen? Onderteken dan de petitie voor jouw gemeente! 

Deze pioniers tekenden al voor jou!

"ik wil een persoonlijk beloningssysteem omdat...

... wij al actief afval scheiden maar ook de rest van de buurt actief willen stimuleren om dat te doen!
Caitlin
Zoetermeer
... belonen leuker is dan straffen en het is hoog tijd voor een grote betrokkenheid bij onze afvalproductie.”
Marieke
Den Helder
... de mensen daardoor misschien worden gestimuleerd iets beter op te letten bij wat ze waar en hoe weggooien."
Judith
Hoofddorp

Het nieuwe systeem: transparant, eerlijk, en belonend

Wij willen voor alle Nederlanders een spaarsysteem waarbij je beloond wordt voor afval scheiden. Deze beloning kan je mooi benutten als betaalmiddel voor lokale (duurzame) producten of diensten of gewoon ter ondersteuning van jouw (sport)vereniging.zame) producten of diensten.

geld
zerowaste

Het ultieme doel

Wij geloven dat afval  waardevol is. Bv. plastics, GFT, papier en glas kunnen meerdere levens krijgen als ze goed en schoon worden ingezameld. Veel lokale duurzame initiatieven zijn op zoek naar dit soort materialen. Dit systeem kan alleen maar werken als bewoners weten waar het afval naar toe gaat en hier ook eerlijk voor worden beloond. Geen unaniem afrekening en afvalsysteem dus, maar ingericht per persoon. 

Jouw gemeente meekrijgen?

Na jouw aanmelding gaan wij jouw gemeente oproepen mee te doen om de afvalstoffenheffing transparant en eerlijk te maken! 

deurklopper

DISCLAIMER: Jazeker, we produceren en verkopen afvalbakken, echter gelieve ons niet in het hokje afvalbakkenverkoper te plaatsen 😉 De BinBang afvalbak hebben we gemaakt als hulpmiddel om makkelijk te scheiden, als bewijstuk dat plastic scheiden zin heeft en om de circulaire economie zichtbaar te maken. Zonder een systeemverandering en communicatie die er voor zorgt dat mensen weten waarom (voor de wereld en waarom ik) en hoe, gaan mensen niet scheiden. Met jou willen wij duizenden mensen aan het scheiden krijgen. Help jij mee?