Geplaatst op

Blog: Staat het afvalmonopolie van gemeenten haaks op de circulaire ambities?


Staat het afvalmonopolie van gemeenten haaks op hun circulaire ambities?

Een 10-stappenplan voor gemeenten om de transitie naar de circulaire economie te leiden. 

Laagwaardige verwerking en verbranding

De gemeente is een bron van afvalmaterialen, zoals papier, glas, plastics en GFT die massaal door consumenten worden geproduceerd. Zo heeft gemeente Utrecht alleen al 139 754 ton (CBS, 2016) afval. Daarbij betaalt een meerpersoonshuishouden landelijk tussen de €120 en €400 om de afvalstromen te laten ophalen en te verwerken, afhankelijk van waar iemand woont. Dat is grofweg voor een gemeente zoals Utrecht ( >330.000 inwoners) een totaalbedrag van 42,7 miljoen per jaar. Voor dit geld wordt het afval in basale stromen, gemiddeld 53% (Milieucentraal, 2017) gescheiden opgehaald en gerecycled. De recycling vindt niet altijd hoogwaardig plaats, en bovendien wordt nog steeds bijna de helft verbrand. 

Afvalscheiding de juiste ambitie?       

Zoveel verbranding terwijl 80-90% van deze grondstoffen ingezet kunnen worden als grondstof voor (lokale) producten. Tegelijkertijd willen makers en producenten wel overstappen en gerecycled materiaal als grondstof gebruiken. Maar als er niemand is die hier regie over voert, is dit lastig bij elkaar te brengen, zo reiken de ambities van het afvalbeleid van de gemeente vaak niet verder dan dat ze 75% afvalscheiding willen bereiken. Terwijl inzetten op het gebruik van secundaire grondstoffen zou niet alleen werkgelegenheid stimuleren in de gemeente, maar ook een grote bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstellingen van de overheid om richting de circulaire economie te bewegen. De vraag is nu, is afvalscheiding sowieso wel de juiste ambitie? Het lijkt er op dat de afvalplannen niet aansluiten op echt circulaire ambities, terwijl juist deze mensen binnen de gemeente de grondstoffen in de gemeente besturen.

Afvalmonopolie

Gemeenten hebben een monopolie op de afvalstromen van het huishoudelijk afval, want niemand, alleen de gemeente, mag regie voeren over het ophalen en verhandelen van huishoudelijke afvalstromen. Hoe kunnen de afval ambities en de circulaire ambitie op één lijn komen, en welke rollen zijn voor wie weggelegd?

Wat moet er gebeuren om van afval naar een grondstoffen economie te gaan?

Voordat de beleidsplannen en ambities zijn weg naar de maatschappij vinden, zou iedereen,  dus de gemeente, overheid, markt en de bewoner zich moeten afvragen wat ze nu precies willen en waarom. Om tot deze systeemverandering te komen zijn een tal van scenario’s voor een circulaire economie mogelijk. Maar laten we onszelf eerst een aantal vragen stellen en de antwoorden die het huidig systeem ons biedt niet meer als vanzelfsprekend nemen.

1. De definitie van afval herzien in het licht van de circulaire ambities. Wat is in het huidig systeem afval precies en wat zijn dan grondstoffen? Waar trekken we grenzen en waarom?

2. Ambitie opstellen en deze vooral naleven. Welke ambities moeten nageleefd worden en welke hebben prioriteit? Hoe sluit dit aan bij de economische, de circulaire en de maatschappelijke ambitie van een gemeente?

3. De rol van de gemeente herdefiniëren. Welke rol is voor de gemeente weggelegd en welke voor de markt?

4. Huishoudens betrekken. Huishoudens zijn de klanten van de gemeente, dus welke rol krijgen ze in de circulaire economie? Hoe kan je ze betrekken, feedback geven en eerlijker laten afrekenen?

5. Angsten voor samenwerking met de markt opzij zetten. Waarom houdt de gemeente zo vast aan haar rol als regievoerder van afval, en niet aan haar rol als grondstoffendepot? Welke samenwerkingen zijn nodig om de ambities te verwezenlijken en hoe kan een gemeente zich hiervoor openstellen?

6. Van pilot cultuur naar structurele en duurzame verandering bewegen. Er wordt heel wat gepilot binnen het gemeentelijke afvalland. Innovatie kan zeker wat opleveren, maar een pilot alleen is nog geen innovatie. Impact met innovatie bereik je alleen als de learnings gebruikt worden voor verbetering van de aanpak en daarna wordt ingezet voor duurzame verandering. Dus welke acties moeten opgezet en vooral opgevolgd worden om een daadwerkelijke verandering te bereiken?

7. Taken en rollen vanuit grondstoffen ambitie invullen en een passend model kiezen. Dit geldt voor de gemeente, de overheid, marktpartijen, provincies en bewoners. Is de gemeente een marktplaats, een grondstoffen dirigent of makelaar, een integrator of producent. Welke rollen maar vooral welke verantwoordelijkheden draagt wie en hoe worden deze omgezet in meetbare resultaten, die zowel voor de klant (zijnde huishoudens) als voor de partners zichtbaar worden?

8. Kennisniveau verhogen en innovaties bijbenen of zelfs introduceren. Welke kennis mist er? Welke innovaties zijn er nodig? Gaat de gemeente dit zelf doen of gaan ze hiervoor bij de markt aankloppen? Het kennisniveau op peil houden m.b.t. circulaire innovaties is enorm key. Dit gaat niet alleen om het lezen van de VANG rapportage, maar wat dan wel?

9. Grondstoffen binnen de gemeente integraal aanpakken. Consumenten produceren nogal wat stromen, maar bedrijfsafval doet hier nog een aardig schepje bovenop. Waarom is dit apart gereguleerd? Waarom accepteren we dat er 2-3x zoveel vrachtauto’s de steden in rijden?

10. Consumptie van eenmalige verpakkingen aanpakken. Aanpakken of niet mee bemoeien? We blijven grondstoffen produceren, maar vermindering van schadelijk verpakkingsafval is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Gaat de gemeente hier zijn maatschappelijke rol pakken en het goede voorbeeld geven? En daarmee komen we weer terug bij de eerste vraag. Wat is de ambitie? Verminderen van de consumptie zou ook een gemeentelijke ambitie kunnen zijn.

Deze vragen zijn slechts een begin.

Alleen door vragen te stellen over wat we nu echt willen, kunnen wij ons afvalsysteem omzetten naar een systeem van waarde, zowel voor de circulair benutten van grondstoffen als voor de maatschappij. Nu gaat er helaas te veel aan waarde van materialen verloren en ambities worden steeds weer niet gehaald.

Gemeente kan in de lead van deze transitie staan, want een verandering naar een circulair systeem ligt letterlijk en figuurlijk in hun handen.

Welke gemeente durft de transitie te maken?  

 

Auteur: Anja Cheriakova

Anja Cheriakova is sinds 2013 dagelijks bezig met invulling te geven aan de circulaire economie na de oprichting van BinBang en UrbanSeeds. Met Binbang is ze door Sprout geselecteerd als de Challenger50, de lijst met meest uitdagende ondernemers van Nederland. 

Geplaatst op

Waarom het logisch is dat BinBang in Tuschinski staat

Waarom het logisch is dat BinBang in Tuschinski staat

Er wordt wat afgepraat over de circulaire economie. 

En dat is goed, want de principes van de circulaire economie zijn belangrijk en als we met z’n allen ons hier echt voor inzetten hebben we (misschien) nog de kans om voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten.

Waarom is BinBang eigenlijk zo circulair? Dit leggen we uit op onze Bang pagina!

Het is de “Week van de Circulaire Economie.” Door het hele land zijn activiteiten (check het programma hier) Wij, als startup, geboren en getogen, volgens het gedachtegoed van de circulaire economie, zijn hier natuurlijk bij en delen dit graag.

 

Wat kan je van ons verwachten?

Onze CEO en oprichtster Anja Cheriakova debatteert mee over de rol van startups en grown-ups in de transitie naar de circulaire economie tijdens de 15e Circular Economy Lab, op 17 januari om 19.30 in het prachtige Academiegebouw in Utrecht. Interesse? Je bent van harte welkom! Meld je hier aan

En Tuschinkski, die kunnen we niet vergeten. Op donderdag 19 januari is de premiere van de internationale film Plastic Ocean in Pathe Tuschinski Amsterdam. Bekijk hier de trailer!

De vertoning is al uitverkocht. Onze BinBangs zijn erbij, en niet alleen voor de show. Op deze bijzondere circulaire economie donderdag, wordt de BinBang gebruikt om plastics te scheiden. BinBang past perfect bij de film Plastic Ocean door plastic goed en bij de bron te scheiden. Nu hopen dat het daar niet bij blijft en dat Pathe Tuschinksi en de bezoekers van Tuschinski het gemak van BinBang zien waardoor zij gestimuleerd worden om meer afval te gaan scheiden.

En waarom is het logisch dat BinBang in Tuschinki staat?

We scheiden thuis ook afval, waarom niet in de bios?

Waar over plastic in de zee gesproken wordt, moet extra plastic in de zee zeker voorkomen worden?

 

Happy Circular Economy Week!

Elisa van Dam

Geplaatst op

De B van Ambitieus

De B van AmBitieus

We horen het vaak als we mensen vertellen over onze plannen voor de toekomst. We hoorden het vaak toen we starten met BinBang en onze eerste producttekeningen. En we zullen het nog veel vaker gaan horen. Ambitieus zijn jullie.

En dat klopt, dat zijn we. Persoonlijk, als team en als bedrijf. Rome is niet in één dag gebouwd, en we zullen never nooit niet morgen wakker worden met een circulaire economie in plaats van een lineaire economie. Dat gaat simpelweg niet gebeuren.

Maar dat is zeker geen reden om er niet naar te streven. Ondertussen hebben we vorige jaar, door onze ambitie, succesvol gecrowdfund en staat BinBang nu in duizenden huishoudens, op kantoren, scholen en in vakantiehuisjes. Met elke BinBang die mensen in huis halen, gaan mensen bewuster en meer afval scheiden. Dit is pure winst. Meer grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. En dit is nog maar het begin. Je zou ons strategieplan moeten zien (En nee, hier volgen geen spoilers, nog even geduld!). Ambitieus. Zeker. En we gaan het doen ook!

Rome is niet in één dag gebouwd, en ook niet door één partij of bedrijf. Zo heeft ook de circulaire economie, waarin afval nauwelijks meer bestaat, een scala aan ambitieuze partijen nodig die het anders willen doen. En we moeten coalities sluiten en elkaar willen helpen.

Een bedrijf wat hiermee in lijn staat is Bundles. Bundles is ook ambitieus en heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze iets nieuws, innovatiefs brengen en dat ze hiermee pushen voor een duurzame wereld. Waar het bij ons vooral om afvalscheiding gaat, gaat het bij hen om “Wassen zonder Waste”. Zo duurzaam mogelijk je kleding en vaat wassen, dat kan je met Bundles.

schermafbeelding-2016-11-24-om-15-48-49

Waarom zou je een wasmachine bezitten?

Hun voorstel is dat je een abonnement neemt op een wasmachine of vaatwasser. Hiervoor krijg je de beste, en meest energiezuinige, machine in huis en slimme tips om water en wasmiddel te besparen. Kortom circulair wassen!

Aan BinBang klanten en volgers geeft Bundles een mooie cadeau-aanbieding: De eerste twee maanden wasabonnement gratis!

Wil je meer weten en/of van de korting gebruik maken? Ga naar www.bundles.nl en vul de volgende kortingscode in: BBB2016!

 

Damn right, we zijn ambitieus!

 

Hartelijke groet,

BinBang

 

ps:

De B van BinBang

De B van Bundles

De B van AmBitieus

én de B van Beter regelen we die circulaire economie samen.

Geplaatst op

Circulaire economie in beeld tijdens Recycling 2016

Op 25, 26 en 27 oktober pakt BinBang groots uit tijdens de Recycling 2016 Beurs in Gorinchem. We brengen de Circulaire Economie in beeld, hoogbouwwijken gaan 100% afval scheiden, vakantieparken recyclen eigen stromen en scholen staan direct verbonden met grondstoffen hubs. We nodigen jou uit om mee te bouwen.

In de stand op het Innovatie Paviljoen (stand 356) wordt je uitgenodigd mee te denken (en te dóen). Wij schetsen de visie van BinBang in 2020 en laten zien wat we voor gemeenten en (afval)bedrijven kunnen betekenen. Zie hier de video:

[pexvimeo pex_attr_src=”https://vimeo.com/189984735″][/pexvimeo]

Sta jij open voor nieuwe coalities en sluiten we samen de keten? Kom langs en doe mee!

Recycling 2016

Recycling 2016 is dé vakbeurs voor bedrijven en gemeenten die inspelen op de trends en ontwikkelingen van de huidige economie en belangrijke onderwerpen vanuit de overheid. Het thema van dit jaar is circulaire economie.

In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en de grondstoffen die worden gebruikt verliezen hierdoor niet of nauwelijks hun waarde. Dit is anders dan in een lineaire economie waarbij een product aan het eind van zijn levensloop wordt weggegooid. In een circulaire economie wordt van inkoop tot gebruik naar duurzame oplossingen gekeken!

Het stimuleren van een circulaire economie biedt kansen in de markt. Er is mogelijkheid tot meer ketensamenwerking, nieuwe innovaties en minder verbruik van grondstoffen en daarbij ook minder afval. Tijdens Recycling 2016 wordt ingespeeld op deze kansen en maakt u kennis met de nieuwste innovaties binnen de branche.

Recycling 2016 legt hierbij de focus op inzamelen, verwerken en recyclen van mogelijke nieuwe grondstoffen die gebruikt worden binnen de circulaire economie.

 

Geplaatst op

Recyclebare matrassen en makkelijk afval scheiden voor Cirkelregio Utrecht

circulaire economie

Recyclebare matrassen en makkelijk afval scheiden voor Cirkelregio Utrecht

Matras Recycling Europe B.V. en BinBang ontvangen financiering via Groen Gezond Slim Fonds

Een circulaire economie is noodzakelijk voor gezonde, leefbare steden – Healthy Urban Living – en biedt tegelijkertijd potentieel grote kansen op economisch, sociaal en milieugebied. Twee regionale circulaire initiatieven, BinBang en Matras Recycling Europe B.V., hebben nu vanuit het Groen Gezond Slim Fonds een aanvulling ontvangen op de financiering die zij succesvol via crowdfunding hebben opgehaald. Voor een Groene, Gezonde en Slimme regio.

 

Om een transitie te maken van een lineaire economie (take, make, waste) richting een circulaire economie, moeten producten herontworpen worden en grondstofstromen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop worden teruggebracht. Gemeente Utrecht, Amersfoort, de U15, Natuur en Milieufederatie Utrecht, provincie Utrecht, Utrecht Sustainability Institute en Economic Board Utrecht hebben de handen ineen geslagen in het Utrechtse Cirkelregio Programma.

 

Tijdens Campus Party organiseerden zij op vrijdag 27 mei Building Circular Region Utrecht, waar diverse circulaire initiatieven hun concepten en hulpvragen konden pitchen aan een expertpanel met experts op het gebied van onder andere circulaire ketens, inkoop en financiering. Als het gaat om financiering hebben de initiatieven BinBang en Matras Recycling Europe een succesvolle stap gezet, met behulp van het Groen Gezond Slim (GGS) Fonds.

 

Matras Recycling Europe B.V.

Per jaar worden in Nederland 1,2 miljoen matrassen van particulieren en 300.000 matrassen van ziekenhuizen, vakantieparken, zorginstellingen etc. afgedankt. Een heel groot deel hiervan eindigt in de verbrandingsoven. Vanwege hun relatief grote volume en specifieke materiaalsamenstelling vormen matrassen een interessante stroom voor gemeenten en andere ontdoeners om hoogwaardig te recyclen. De recycling van matrassen was eerder ook onderwerp van het twaalfde Circular Economy Lab.

 

Matras Recycling Europe B.V. uit Vianen is gespecialiseerd in het recyclen van materialen waaruit matrassen bestaan. Denk hierbij aan PU-schuim, latex en staal. Na inname worden de matrassen door Matras Recycling Europe ontleed en gesorteerd. De gesorteerde materiaalstromen worden vrijwel geheel hergebruikt. Via One Planet Crowd heeft Matras Recycling Europe € 90.000 euro aan crowdfunding opgehaald. Via een lening van €100.000,- bij het GGS Fonds wordt dit bedrag verder aangevuld. Matras Recycling Europe recyclet met 275.000 matrassen per jaar inmiddels 20% van de Nederlandse markt.

 

BinBang

De Utrechtse startup BinBang combineert design, gemak en duurzaam recyclen in één afvalbox. BinBang introduceert slimme afvalbins om het afvalscheidingsgemak nog meer te optimaliseren. Met de BinBang kan afval in iedere ruimte, ook in flats, makkelijk gescheiden worden ingezameld, waardoor het op grote schaal mogelijk wordt om hier nieuwe toepassingen voor te vinden. Zo komt de circulaire economie door inzameling van inwoners van de regio weer een stukje dichter bij. Binbang is eind 2014 opgericht en heeft door middel van crowdfunding via OnePlanetCrowd succesvol financiering opgehaald bij private financiers. Vanuit het GGS Fonds ontvangen zij daarbij nog een lening van €50.000,-.

Geplaatst op

Anti-Rest Manifest: Wrap-up van de week!

Eerste wrap-up van het Anti-Rest Manifest

Deze week startten we met bijna 80 deelnemers het Anti-Rest Manifest. Spannend, want we daagden iedereen uit restafval te verminderen… Hoog tijd om even terug te blikken op de eerste week! We vroegen onder andere welke vragen of twijfels, handige tips en feitjes de deelnemers hebben over afval scheiding of recycling? Deze interessante reacties delen we dan ook graag met jou!


Wij hebben meer restafval doordat wij ook luiers moeten weggooien bij de restafval. Is daar geen aparte inzameling voor mogelijk?’ – Lisette

 

‘Ik mis nog handige kleine (en mooie) bakjes om ook op andere kamers dan de keuken (werkkamer, badkamer) afval te kunnen scheiden. En waarom zijn er zoveel verschillen tussen gemeentes? Dat werkt erg verwarrend, dan is het bijvoorbeeld op je werk anders ingedeeld dan thuis, waardoor op beide plaatsen fouten worden gemaakt in de scheiding.’ – Roos en Joost

 

‘We willen weten wat minder schadelijk voor de planeet is: 1) als we plastic tasjes voor het afval gebruiken of 2) als we blote containers gebruiken die af en toe gewassen / gespoeld moeten worden. Tip: We doen onze boodschappen op de markt / slagerij, dat levert minder plastic / metaal afval dan in vergelijking met al de verpakkingen uit de supermarkt.’ – Maria


Schone plastic doppen van flessen, potten, etc. kunnen ingeleverd worden voor een goed doel: http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/ – Jojo

 

Heb jij ook een tip of vraag? Of misschien heb jij het antwoord wel! Op het forum van het Anti-Rest Manifest kan iedereen die is ingelogd nu alles delen. Doe je niet mee? Goede tips zijn natuurlijk ook hieronder welkom!

 

Zo scheidt deelnemer Ivo zijn afval.
Zo scheidt deelnemer Ivo zijn afval.

Wat nu?

We gaan uitpluizen wat er allemaal in de restzak zit! Om te zorgen dat we grondstoffen en producten kunnen hergebruiken en recyclen zijn veel organisaties verantwoordelijk. Designers en producenten beslissen hoe een product gemaakt wordt en welk verpakkingsmateriaal ze gebruiken. De gemeente besluit waar en hoe het afval wordt ingezameld bij jou in de wijk. Wanneer de verpakking wordt weggegooid zijn afvalbedrijven nodig om het goed te recyclen. De consument, zoals jij en ik, beslist of verpakkingsmateriaal verbrand of gerecyled wordt doordat we ervoor kiezen om afval gescheiden in te leveren. Maar dat is niet het enige. We kunnen ook invloed uitoefenen op de andere hoofdpersonen in dit verhaal – maar dat werkt niet alleen. Met het Anti-Rest Manifest pakken we dit gezamenlijk op! Samen veranderen!

Geplaatst op 3 reacties

Ik daag jullie uit! Ga jij tot die 10 kilo?!

Hey team BinBang (JELLE, ANJA, STEPHANIE, ELISA), even serieus – ik heb een idee…We zijn van start met het Anti-Rest Manifest, het is tijd om te shinen! Wij dagen wel leuk iedereen uit mee te doen aan een drastische restafvalvermindering, maar wat doen we er eigenlijk zelf aan?

 

In de aankomende 6 weken dagen we deelnemers uit hun restafval te verminderen. We verzamelen alle ervaringen, tips, dilemma’s, frustraties en anekdotes die daarbij komen kijken. Hierbij horen uiteraard ook de ervaringen van mijn collega’s en mij. Dus bij deze:

 

  1. Jelle, wat doe jij de aankomende 6 weken met je GFT?
  2. Stephanie, heb jij al een duurzame manier om je van kattenbakkorrels te ontdoen?
  3. Anja, ik daag je uit om het afval dat jij dagelijks weggooit te verzamelen en te rekenen tot je restafval!
  4. En Elisa, hoe transformeer jij jouw huisgenoten tot superscheiders?

 

Ik ga, net als de rest van ons team bij BinBang, de uitdaging samen met ale dappere ARM-deelnemers aan om mijn restafval in de aankomende weken te verminderen tot 10 kg (een normale restafvalproductie zou 24 kg zijn). Ik vind het spannend, ben benieuwd en heb er veel zin in! Ter voorbereiding heb ik zelf de afgelopen weken ge-experimenteert met mijn eigen restafval vermindering, een proces dat niet altijd van een leien dakje gaat. Ondanks dat ik werk bij een start-up met afvalscheiding als missie (en dus het redden van grondstoffen uit de verbrandingsoven) blijven er voor mij nog steeds uitdagingen over.

 

Pas toen ik mijn collega’s vroeg om de maatregelen die zij nemen om restafval te verminderen merkte ik dat iedereen zijn eigen uitdagingen heeft en afhankelijk is van de faciliteiten in zijn woonplaats. Jelle kan bijvoorbeeld zijn GFT niet gescheiden inleveren (hij woont in Amsterdam), Stephanie heeft een kat die meer restafval produceert (kattenbakkorrels!) dan zijzelf, Anja grapt dat ze weinig thuis is en zo dus weinig restafval heeft en Elisa kan wel scheiden, maar krijgt ze haar huisgenoten ook mee? IK DAAG JULLIE UIT!

 

Mijn grootste uitdaging ligt bij het vermijden van moeilijk verpakte producten. Ik betrap mezelf er te vaak op dat ik thuiskom van de supermarkt met producten waarvan de verpakkingen verschillende afvalsoorten bevatten (plastic, aluminium en karton!). Kan ik de komende 6 weken de verpakkingen van producten die ik koop tot een minimum beperken? Ik houd jullie op de hoogte (net als Jelle, Stephanie, Anja en Elisa)!
To be continued…

Geplaatst op

Anti-Rest Manifest: 6 weken lang zo min mogelijk restafval!

Anti-Rest Manifest

Anti-Rest Manifest

De inschrijving voor het Anti-Rest Manifest is begonnen! Daag jezelf uit: 6 weken lang zo min mogelijk restafval! Challenge accepted? Klik hier om je in te schrijven:)

 

Het Anti-Rest Manifest is voor iedereen
Het Anti-Rest Manifest (ARM) is een actie waarin we jou en je gezin of vrienden, buren en collega’s uitdagen om 6 weken lang je restafval te verminderen. Verwacht van ons leuke quizvragen, rare activiteiten en harde cijfers! Natuurlijk is er ook een leuke prijs voor de winnaars, keuze uit een Bin of leuke add-on!

De meeste Nederlanders hebben 40 kg restafval in twee maanden, wij gaan voor 10 kg! Wil je winnen? Dan moet je nog beter je best doen! Meten = weten, houd je afval bij met een weegelement. Geen weegelement? Geen ramp, bel of mail ons een wij bezorgen er een bij je thuis. Samen redden we waardevolle materialen uit de verbrandingsoven.

 

Hoe werkt het?
Stap 1 – Inschrijving 
Inschrijven is makkelijk. Schrijf je in voor het ARM via http://antirestmanifest.binbang.nl/home!

Stap 2 – Jouw persoonlijke ARM!
Met je inloggegevens krijg je toegang tot de ARM pagina, this is where the magic happens! Hier vind je wekelijks nieuwe updates/opdrachten en je kan alles (echt alles) vragen over afval. Je weegt 1x per week je afval en voert het in, zo kun jij zien wat jouw impact ten opzichte van de rest van Nederland is. Verwacht daarnaast leuke quizvragen, rare activiteiten en interessante filmpjes.

Stap 3 – Nodig je vrienden uit!
Niets is zo leuk om de uitdaging samen met je vrienden aan te gaan. Natuurlijk bereiken jullie samen nóg meer impact. Samen bereiken wij nog meer impact. Doe je mee? Stuur deze http://antirestmanifest.binbang.nl/home naar je vrienden, buren, collega’s en ga samen de strijd aan! Iedereen is welkom om mee te doen!

Jouw impact
Wij horen graag van je welke ervaringen je hebt met afval scheiden en waar je tegenaan loopt bij het afval scheiden. Alles lossen we direct op of zoeken we uit. Ervaringen en ideeën bundelen we tijdens het Anti-Rest Manifest. We delen de resultaten met jouw gemeente voor een eerlijker en makkelijker afvalsysteem. Met jouw inzet zorgen wij voor een verbetering in het afvalsysteem bij jouw gemeente. Als jij je afval scheidt en dus grondstoffen spaart, zou het dan niet eerlijk zijn als je dat terug ziet in jouw afvalstoffenheffing? Of heb jij misschien een leuker idee? Wij zijn benieuwd! Schrijf je nu in en start het Anti-Rest Manifest! 

Geplaatst op

BinBang een circulair product met een missie.

Door: Anja Cheriakova

24 jan ‘16  Utrecht

 

Op een zomermiddag in 2013 stond ik in mijn eigen keuken, in een klein appartementje midden in de stad, verwonderend te kijken hoe ik plastic afval ooit zou kunnen scheiden. Veel ruimte heb ik niet, dus hoe zou ik dat kwijt kunnen? Dit probleem is het beginpunt geweest voor een startup met een circulaire missie. Anderhalf jaar later is de mal voor de Bin gereed en kunnen we op een korte termijn de productie opstarten en de eerste Bins leveren aan de mensen die ook graag geholpen worden bij het afval scheiden. Dit is pas het begin.

Ik neem je graag mee op de reis die we afgelopen maanden hebben beleefd. Een avontuur waarin we hebben stilgestaan bij de spelregels die horen bij het opzetten van een bedrijf. Als persoon heb je bepaalde normen en waarden die je erop nahoudt, keuzes waar je achter gaat staan. Als startup mag je een vergelijkbare koers uitstippelen. Je kijkt wat om je heen, volgt wat adviezen, probeert wat nieuws en ontdekt waar je voor zou willen gaan en wat bij je past. Bij ons is dit het circulaire gedachtegoed, die het huidige lineaire denken doorbreekt.

 

bron: http://virol.nl/circulaire-economie/
bron: http://virol.nl/circulaire-economie/

 

In een serie van blogs zou ik graag willen ingaan op deze ontdekking. In eerste instantie:

  1.     Waarom we een circulaire missie hebben en deze willen uitdragen in onze gehele keten.
  2.     Omzetten van missie in harde productie, samenwerkingen met toeleveranciers en partners.
  3.     Verspreiden van de missie, op zachte en minder zachte manieren.
  4.     Waarom we niet direct heilige boontjes kunnen zijn, en al het andere wat er nog fout zou kunnen gaan.

We hebben veel geleerd en delen deze lessen graag. Met burgers, maar ook mensen die bedrijven aansturen en bij verschillende organisaties werken (zijn toch echt diezelfde burgers maar met werkkleren aan), de mensen die bedrijven willen opstarten of net bezig zijn (met minder mooie kleren, verblind door lef).

 

Tot snel!

Anja

Geplaatst op

BinBang op tv en in De Groene Top Trein naar de Klimaattop in Parijs

BinBang is druk geweest afgelopen week! We stonden in de finale van ‘Nederland wordt groen’ en waren de winnende start-up van De Groene Top Trein!


Onze deelname aan ‘Nederland wordt groen’ op NPO 2 leverde mooie cijfers op. Wanneer we met de BinBang 20% meer afval gaan scheiden, besparen we 400 miljoen kg CO2! Omdat de Bin volledig uit gerecycled plastic bestaat en aan het einde van zijn leven weer verwerkt wordt tot een nieuwe BinBang past hij perfect binnen de circulaire economie.

De circulaire economie was een hot topic in de klimaattrein naar Parijs. Als winnende start-up mochten we meepraten over de mogelijkheden van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen worden onttrokken uit de aarde en kunnen grondstoffen eindeloos worden hergebruikt, dat scheelt een hoop CO2 emissies!

uitreikinggtt2IMG-20151127-WA0016 IMG-20151127-WA0015