Geplaatst op

Recyclebare matrassen en makkelijk afval scheiden voor Cirkelregio Utrecht

circulaire economie

Recyclebare matrassen en makkelijk afval scheiden voor Cirkelregio Utrecht

Matras Recycling Europe B.V. en BinBang ontvangen financiering via Groen Gezond Slim Fonds

Een circulaire economie is noodzakelijk voor gezonde, leefbare steden – Healthy Urban Living – en biedt tegelijkertijd potentieel grote kansen op economisch, sociaal en milieugebied. Twee regionale circulaire initiatieven, BinBang en Matras Recycling Europe B.V., hebben nu vanuit het Groen Gezond Slim Fonds een aanvulling ontvangen op de financiering die zij succesvol via crowdfunding hebben opgehaald. Voor een Groene, Gezonde en Slimme regio.

 

Om een transitie te maken van een lineaire economie (take, make, waste) richting een circulaire economie, moeten producten herontworpen worden en grondstofstromen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop worden teruggebracht. Gemeente Utrecht, Amersfoort, de U15, Natuur en Milieufederatie Utrecht, provincie Utrecht, Utrecht Sustainability Institute en Economic Board Utrecht hebben de handen ineen geslagen in het Utrechtse Cirkelregio Programma.

 

Tijdens Campus Party organiseerden zij op vrijdag 27 mei Building Circular Region Utrecht, waar diverse circulaire initiatieven hun concepten en hulpvragen konden pitchen aan een expertpanel met experts op het gebied van onder andere circulaire ketens, inkoop en financiering. Als het gaat om financiering hebben de initiatieven BinBang en Matras Recycling Europe een succesvolle stap gezet, met behulp van het Groen Gezond Slim (GGS) Fonds.

 

Matras Recycling Europe B.V.

Per jaar worden in Nederland 1,2 miljoen matrassen van particulieren en 300.000 matrassen van ziekenhuizen, vakantieparken, zorginstellingen etc. afgedankt. Een heel groot deel hiervan eindigt in de verbrandingsoven. Vanwege hun relatief grote volume en specifieke materiaalsamenstelling vormen matrassen een interessante stroom voor gemeenten en andere ontdoeners om hoogwaardig te recyclen. De recycling van matrassen was eerder ook onderwerp van het twaalfde Circular Economy Lab.

 

Matras Recycling Europe B.V. uit Vianen is gespecialiseerd in het recyclen van materialen waaruit matrassen bestaan. Denk hierbij aan PU-schuim, latex en staal. Na inname worden de matrassen door Matras Recycling Europe ontleed en gesorteerd. De gesorteerde materiaalstromen worden vrijwel geheel hergebruikt. Via One Planet Crowd heeft Matras Recycling Europe € 90.000 euro aan crowdfunding opgehaald. Via een lening van €100.000,- bij het GGS Fonds wordt dit bedrag verder aangevuld. Matras Recycling Europe recyclet met 275.000 matrassen per jaar inmiddels 20% van de Nederlandse markt.

 

BinBang

De Utrechtse startup BinBang combineert design, gemak en duurzaam recyclen in één afvalbox. BinBang introduceert slimme afvalbins om het afvalscheidingsgemak nog meer te optimaliseren. Met de BinBang kan afval in iedere ruimte, ook in flats, makkelijk gescheiden worden ingezameld, waardoor het op grote schaal mogelijk wordt om hier nieuwe toepassingen voor te vinden. Zo komt de circulaire economie door inzameling van inwoners van de regio weer een stukje dichter bij. Binbang is eind 2014 opgericht en heeft door middel van crowdfunding via OnePlanetCrowd succesvol financiering opgehaald bij private financiers. Vanuit het GGS Fonds ontvangen zij daarbij nog een lening van €50.000,-.