Geplaatst op

Blog: Staat het afvalmonopolie van gemeenten haaks op de circulaire ambities?


Staat het afvalmonopolie van gemeenten haaks op hun circulaire ambities?

Een 10-stappenplan voor gemeenten om de transitie naar de circulaire economie te leiden. 

Laagwaardige verwerking en verbranding

De gemeente is een bron van afvalmaterialen, zoals papier, glas, plastics en GFT die massaal door consumenten worden geproduceerd. Zo heeft gemeente Utrecht alleen al 139 754 ton (CBS, 2016) afval. Daarbij betaalt een meerpersoonshuishouden landelijk tussen de €120 en €400 om de afvalstromen te laten ophalen en te verwerken, afhankelijk van waar iemand woont. Dat is grofweg voor een gemeente zoals Utrecht ( >330.000 inwoners) een totaalbedrag van 42,7 miljoen per jaar. Voor dit geld wordt het afval in basale stromen, gemiddeld 53% (Milieucentraal, 2017) gescheiden opgehaald en gerecycled. De recycling vindt niet altijd hoogwaardig plaats, en bovendien wordt nog steeds bijna de helft verbrand. 

Afvalscheiding de juiste ambitie?       

Zoveel verbranding terwijl 80-90% van deze grondstoffen ingezet kunnen worden als grondstof voor (lokale) producten. Tegelijkertijd willen makers en producenten wel overstappen en gerecycled materiaal als grondstof gebruiken. Maar als er niemand is die hier regie over voert, is dit lastig bij elkaar te brengen, zo reiken de ambities van het afvalbeleid van de gemeente vaak niet verder dan dat ze 75% afvalscheiding willen bereiken. Terwijl inzetten op het gebruik van secundaire grondstoffen zou niet alleen werkgelegenheid stimuleren in de gemeente, maar ook een grote bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstellingen van de overheid om richting de circulaire economie te bewegen. De vraag is nu, is afvalscheiding sowieso wel de juiste ambitie? Het lijkt er op dat de afvalplannen niet aansluiten op echt circulaire ambities, terwijl juist deze mensen binnen de gemeente de grondstoffen in de gemeente besturen.

Afvalmonopolie

Gemeenten hebben een monopolie op de afvalstromen van het huishoudelijk afval, want niemand, alleen de gemeente, mag regie voeren over het ophalen en verhandelen van huishoudelijke afvalstromen. Hoe kunnen de afval ambities en de circulaire ambitie op één lijn komen, en welke rollen zijn voor wie weggelegd?

Wat moet er gebeuren om van afval naar een grondstoffen economie te gaan?

Voordat de beleidsplannen en ambities zijn weg naar de maatschappij vinden, zou iedereen,  dus de gemeente, overheid, markt en de bewoner zich moeten afvragen wat ze nu precies willen en waarom. Om tot deze systeemverandering te komen zijn een tal van scenario’s voor een circulaire economie mogelijk. Maar laten we onszelf eerst een aantal vragen stellen en de antwoorden die het huidig systeem ons biedt niet meer als vanzelfsprekend nemen.

1. De definitie van afval herzien in het licht van de circulaire ambities. Wat is in het huidig systeem afval precies en wat zijn dan grondstoffen? Waar trekken we grenzen en waarom?

2. Ambitie opstellen en deze vooral naleven. Welke ambities moeten nageleefd worden en welke hebben prioriteit? Hoe sluit dit aan bij de economische, de circulaire en de maatschappelijke ambitie van een gemeente?

3. De rol van de gemeente herdefiniëren. Welke rol is voor de gemeente weggelegd en welke voor de markt?

4. Huishoudens betrekken. Huishoudens zijn de klanten van de gemeente, dus welke rol krijgen ze in de circulaire economie? Hoe kan je ze betrekken, feedback geven en eerlijker laten afrekenen?

5. Angsten voor samenwerking met de markt opzij zetten. Waarom houdt de gemeente zo vast aan haar rol als regievoerder van afval, en niet aan haar rol als grondstoffendepot? Welke samenwerkingen zijn nodig om de ambities te verwezenlijken en hoe kan een gemeente zich hiervoor openstellen?

6. Van pilot cultuur naar structurele en duurzame verandering bewegen. Er wordt heel wat gepilot binnen het gemeentelijke afvalland. Innovatie kan zeker wat opleveren, maar een pilot alleen is nog geen innovatie. Impact met innovatie bereik je alleen als de learnings gebruikt worden voor verbetering van de aanpak en daarna wordt ingezet voor duurzame verandering. Dus welke acties moeten opgezet en vooral opgevolgd worden om een daadwerkelijke verandering te bereiken?

7. Taken en rollen vanuit grondstoffen ambitie invullen en een passend model kiezen. Dit geldt voor de gemeente, de overheid, marktpartijen, provincies en bewoners. Is de gemeente een marktplaats, een grondstoffen dirigent of makelaar, een integrator of producent. Welke rollen maar vooral welke verantwoordelijkheden draagt wie en hoe worden deze omgezet in meetbare resultaten, die zowel voor de klant (zijnde huishoudens) als voor de partners zichtbaar worden?

8. Kennisniveau verhogen en innovaties bijbenen of zelfs introduceren. Welke kennis mist er? Welke innovaties zijn er nodig? Gaat de gemeente dit zelf doen of gaan ze hiervoor bij de markt aankloppen? Het kennisniveau op peil houden m.b.t. circulaire innovaties is enorm key. Dit gaat niet alleen om het lezen van de VANG rapportage, maar wat dan wel?

9. Grondstoffen binnen de gemeente integraal aanpakken. Consumenten produceren nogal wat stromen, maar bedrijfsafval doet hier nog een aardig schepje bovenop. Waarom is dit apart gereguleerd? Waarom accepteren we dat er 2-3x zoveel vrachtauto’s de steden in rijden?

10. Consumptie van eenmalige verpakkingen aanpakken. Aanpakken of niet mee bemoeien? We blijven grondstoffen produceren, maar vermindering van schadelijk verpakkingsafval is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Gaat de gemeente hier zijn maatschappelijke rol pakken en het goede voorbeeld geven? En daarmee komen we weer terug bij de eerste vraag. Wat is de ambitie? Verminderen van de consumptie zou ook een gemeentelijke ambitie kunnen zijn.

Deze vragen zijn slechts een begin.

Alleen door vragen te stellen over wat we nu echt willen, kunnen wij ons afvalsysteem omzetten naar een systeem van waarde, zowel voor de circulair benutten van grondstoffen als voor de maatschappij. Nu gaat er helaas te veel aan waarde van materialen verloren en ambities worden steeds weer niet gehaald.

Gemeente kan in de lead van deze transitie staan, want een verandering naar een circulair systeem ligt letterlijk en figuurlijk in hun handen.

Welke gemeente durft de transitie te maken?  

 

Auteur: Anja Cheriakova

Anja Cheriakova is sinds 2013 dagelijks bezig met invulling te geven aan de circulaire economie na de oprichting van BinBang en UrbanSeeds. Met Binbang is ze door Sprout geselecteerd als de Challenger50, de lijst met meest uitdagende ondernemers van Nederland. 

Geplaatst op

Waarom je wel jouw burger in het vuur gooit, maar je plastics niet!

 

Het is plastic, plastic en… nog eens plastic. Een mooi moment voor een speciale blog over plastic scheiding, recycling en verwerking tot nieuwe producten.

Of je nu vlees eet of vegaburgers bakt, het is bijna onmogelijk om geen plastic afval te krijgen (verpakte vergaburgers, zakken met van dat fijne voorgesneden stokbrood en het boterkuipje met die chemische, maar overheerlijke kruidenboter).. Het is plastic, plastic en… nog eens plastic. Een mooi moment voor een speciale blog over plastic scheiding, recycling en verwerking tot nieuwe producten. Als het gesprek dan van vlees, of vakantie naar plastic overgaat dan sta jij niet met je mond vol tanden!

 

plastic
 

Na mijn vorige blog ontving ik zowel enthousiaste reacties als nieuwe vragen. Let’s go!

 

Peter’s vraag: Zijn producten die gemaakt zijn van gerecycled plastic van slechtere kwaliteit dan producten die gemaakt worden van nieuwe plastics?” 

 

Nope! Producten gemaakt van gerecyclede plastics zijn van dezelfde kwaliteit als producten gemaakt van nieuwe plastics. Er zijn 7 soorten plastics (check voor meer info onze vrienden van Plastic Soup Foundation. Wanneer deze goed en schoon gescheiden worden, kunnen ze opnieuw omgesmolten worden zonder kwaliteitsverlies. Het plastic scheiden doen wij zelf, scheiden van de verschillende soorten plastics gebeurt door het recyclingbedrijf.

 

Wil je weten waarom het beter is als dit vooraf gebeurt en niet achteraf? Lees mijn vorige blog.

 

Andrea’s vraag: “Wat gebeurt er eigenlijk met je plastic nadat je het hebt ingeleverd?”

 

De verschillende soorten plastics moeten uiteindelijk gesorteerd worden – voordat ze ingezet kunnen worden als hoogwaardige grondstof. Als huishouden hoef je dat gelukkig niet zelf te doen. Nadat jij je plastics in de PMD container hebt gegooid wordt de inhoud van de container vervoerd naar overslagstations in de buurt van jouw gemeente. Hier worden zakken gecontroleerd op kwaliteit, gewogen en samengeperst. De plastics worden dan vervoerd naar sorteerinstallaties. Hier worden de plastic verpakkingen ontdaan van vervuiling, zoals metaal en papier, en verder gesorteerd. Lichtere kunststofsoorten kunnen bijvoorbeeld gescheiden worden van zwaardere kunststofsoorten door gebruik te maken van drijftechnieken. Meer weten? Check deze website van Plastic Heroes.

 

Van Pindakaasdeksel tot Pindakaasdeksel?

Wat uiteindelijk overblijft zijn gegroepeerde soorten plastics. Van deze soorten wordt granulaat gemaakt met dezelfde kenmerken als granulaat van de eerste hand. Theoretisch gezien kun je dan de ingezamelde PP weer inzetten als grondstof voor PP, om bijvoorbeeld pindakaasdeksels te maken.

 

Ondanks dat het hergebruik van grondstoffen als plastic de laatste decennia enorm is toegenomen, kunnen de gerecyclede grondstoffen vaak nog niet hergebruikt worden in hun oorspronkelijke toepassing. Het plastic van oude pindakaasdeksels wordt dus nog niet gebruikt voor nieuwe pindakaasdeksels. Dit komt, omdat de plastics die uit de sorteerinstallatie komen nog niet aan de hoogste veiligheidsstandaarden voldoet. Hele kleine verontreinigingen kunnen leiden tot zwakke plekken in het plastic en dat kunnen pindakaasfabrikanten zich niet veroorloven.

 

Gelukkig worden sorteerinstallaties steeds beter en wordt er veel onderzoek gedaan naar technieken die plastics nog sneller en beter van elkaar kunnen scheiden waardoor dit voorkomen kan worden.

 

Yvette’s vraag: Klopt het dat plastic afval maar een aantal keer gerecycled kan worden en dat daarna de plastic kwalitatief zwak wordt en niet meer gebruikt kan worden?”

 

In het geval van plastic verpakkingsmaterialen (PMD zoals de verpakking van je vegaburger) klopt dit. Het is een ander verhaal wanneer we het over plastic consumenten producten (bijvoorbeeld de BinBang) hebben. Hieronder leg ik uit wat het verschil is.  

 

…PMD wat kunnen we ermee?

Deze plastics zijn afkomstig van consumenten (wij!) die hun plastic verpakkingen (PMD) scheiden. Je kunt je voorstellen dat, omdat het hierbij gaat om verschillende soorten plastics die (nog) niet kunnen worden omgesmolten in dezelfde soorten plastic die aan de hoogste veiligheidseisen voldoet, er wél kwaliteitsverlies plaatsvindt. Plastic dat eerst gebruikt werd in een pindakaasdeksel, wordt vervolgens bijvoorbeeld een verkeerspaaltje. Dat is jammer, want dat betekent dat het plastic eigenlijk minder waard wordt. Lees ook mijn andere blog waar ik de laagwaardige & hoogwaardige verwerking van gerecyclede plastics bespreek.Vanuit de Nederlandse overheid komen er gelukkig wel steeds meer regels waarbij fabrikanten van plastic verpakkingen ervoor moeten zorgen dat plastic makkelijker kan worden hergebruikt (lees ook).

 

Van Pindakaasdeksel tot Pindakaasdeksel!

Het is echter een ander verhaal wanneer je het hebt over consumentenproducten van plastic. Van dit soort producten is bij fabrikanten bekend welk plastic is gebruikt als grondstof en wat de samenstelling daarvan is. In dit geval kan plastic veel vaker (en met weinig kwaliteitsverlies) gerecycled worden.

 

De BinBang is bijvoorbeeld gemaakt van PP (polypropyleen). Wij weten waar de (gerecyclede) grondstof voor de productie van onze Bins vandaan komt en wat de samenstelling daarvan is. Dit is een van de voorwaarden van de circulaire economie. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en de grondstoffen die worden gebruikt verliezen hierdoor niet of nauwelijks hun waarde. Het tegenovergestelde hiervan is de lineaire economie, waar we nu nog in leven. Veel spullen en grondstoffen worden na 1 keer gebruikt te zijn gewoon weggedaan en vernietigd.

 

Als je er dus voor wilt zorgen dat plastic weer ingezet kan worden als hoogwaardige grondstof is het belangrijk te weten waar het plastic vandaan komt en wat de samenstelling is. De volgende stap voor bedrijven is het innemen van door hen geproduceerde producten, zodat deze weer als grondstof kunnen dienen voor hun nieuwe productieproces.  

 

Bij BinBang vinden we dat erg belangrijk en willen we zorgen dat de Bins, aan het einde van hun leven weer kunnen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe Bins. Lees hier meer over onze ambities in de circulaire economie.

 

Fire up that BBQ Baby!

Yes je hebt het gehaald, voor of tijdens het BBQen heb je je afvalkennis verhoogt. Nu kan het feest beginnen! Terwijl je je vegaburgertjes lekker op het vuur gooit, kun jij je vrienden uitleggen waarom het belangrijk is dat de verpakking bij het PMD gaat (en niet in de verbrandingsoven belandt).

 

Heb jij nog onbeantwoorde vragen over afval? Bijvoorbeeld GFT (wat gebeurt ermee?), glas (hoe komt dat eigenlijk van pas?) of papier (hierrrr….)? Schroom niet en laat het me weten – wie weet behandelen we jouw vraag in de volgende blog!

 

– Noor Figdor

 

Zoek je nog een handige tool voor afvalscheiding in huis? Check onze alles-in-één afvaltoren! 

Geplaatst op Geef een reactie

Practical advice on how to contribute to a waste free office while saving money and becoming the circular economy leader

Free advice: 30% off your waste bill with save-the-planet-is-good-for-business-plan.

 

A round of applause if you have bins for paper separation at the office! Another one if you collect coffee cups at the coffee machine (not exactly sure what happens with the cups but you’re sure it counts ☺ ). Your company’s waste bill is about €1500 a month and you considered improving waste separation a few times in the past year. Clap again for that! We would like to offer you some free advice on how to take simple actions that will lead to cutting your waste bill with 30% while becoming an impact maker in your community.

 

In the Paris agreement, where renowned sustainability and business experts gathered, everyone agreed internationally that waste handling is the way forward to saving the planet. It saves huge amounts of both energy and resources. While the big climate policies are written and planned and re-written and planned (and having a climate bully trumping the show), you perhaps also wonder, is there not something we can already start doing? Now? Yes, there is.

 

Taking only a few hours of your time can already lead to great insights and money savings for your company. While you save resources from being incinerated, your waste will turn to resources that others need.  Before you read on, there is a precaution to be made. Applying a save-the-planet-is-good-for-business-plan takes some effort first, some guts later and a little bit of dirty hands at the same time. But I can promise you, it will become fun, you will make impact and it will save you money down the road!

 

Let me give you some facts to take to your boardroom so that everyone understands why you approach them (again) with your save-the-planet-is-good-for-business-plan.

 

 1. In many countries, like the Netherlands, burning materials is what happens to the things you throw in those grey garbage bins. Some countries send them to landfills. Those kg of organics or plastics could have been used in a far less energy costing process, like recycling. 
 2. So the EU countries set out goals to recycle at least 65% of all waste materials, companies and municipalities are encouraged and rewarded by joining. In the Netherlands this is marked as one of the steps in the CO2 reduction program for companies. 
 3. Young people care more and more about the environment, especially the bright talented ones you want to employ. In fact, they consider working for a business that acts on environmental goals over others, 70% more than 5 years ago.  

 

Let’s consider the challenges you face right now:

Your colleagues are confused and some complain, because at home things are being recycled and at work they are not. If they are, then its paper and coffee cups, and your colleagues still throw 30-50% of recyclable materials in the bin. Meanwhile, you are thinking of what other waste streams to separate, such as organics and plastics, but don’t know where to start. And guess what, you are losing money every day. Sounds familiar? Read the simple strategic advice below on how you can start to save up to 30% on your waste bills.

 

The better news starts here. What kind of solution is there that will make your save-the-world-business-plan count.

 

 1. Less is more: cut on your purchase. the less waste to deal with the better. Check the inventory list and update this from years ago.  There are probably lots of things on there that you either don’t need or can get a better, less packaged, option for.  There are plenty of sustainable office supplies and retailers that will be happy to get in touch. Time cost: 2 to 4 hours, and this could easily save 10-20% of your waste bill.  
 2. Get in that bag and start expanding the separation. Start looking into plastic and organic, e-waste and other streams that your company produces. Then figure out what you are actually paying for, for waste removal. Call your current waste collector and ask for recyclable pick-up services. If this doesn’t work, approach 2 to 3 other-ones that will do it. Find the best deals out there to recycle. Then consider what will count for you and make sure that you understand the deal you get over a longer period of time, not just the bill you get tomorrow. Time cost: 2-5 hours.
 3. You want your colleagues to separate paper and other streams better? The trick is to make it understandable and fun. Why not leave just one bin for all the ‘grey bin’ waste and punish this one with a sad face on it. Adding to the punishment: leave it in a corner so that people need to stand up and walk over there. At the same time you make the other bins for recyclables look happy and you spread this joy near all their desks. The symbols on all the bins are clear and constant. Your colleagues understand what’s going on and can’t get away with lazy or “I didn’t understand it” behavior.  Time cost: 2 hours.
 4. Trash versus Treasure. You and your neighbors need each other’s waste. This solution takes more time, but will be rewarded in the end. Look at your waste from a community perspective.  Here you get involved with other business and community.  What are you producing that your local community might need and vice versa. Think about the sport/scouts clubs wanting your old promo materials, mushroom growers hungry for your coffee grounds, designers, composting farms/gardens or second-hand shops in need for some of your other precious waste. Time cost: 10+ hours. A tip here is to start a young committee of colleagues who want to spend some hours a week researching this. The results will truly count, you will be seen by your colleagues, neighborhood and might be the most involved and caring company out there.
 5. Party announcement and challenge to embed. To make the above a success you will need to introduce your new waste plan with a BANG! Make it clear and fun for colleagues to be part of it. For example, set a challenge between rooms, departments or even other companies for least “grey bin” waste produced. Time cost: 2 hours to organize. But then you will be sure that the new behavior will stick and the results will matter in the long run!

 

So what will this new waste strategy mean for your business:

– You step up in your CO2 emission goals that your company reports about (or starts to report from now on) to please the environment minded investors and government who rewards those who have.

– In a year time this adds up to a 20-30% saving on your waste bill, which saves thousands of Euros.

-And perhaps most important, your colleagues will be proud. Yes! Luring great employees with your waste plan could be the next new trend, as it makes work more fun and rewarding.

 

BinBang.nl helps companies transit to a circular economy while taking employees along. We organize challenges and embed the change within the company and community.

 

 

Geplaatst op Geef een reactie

Practical advice on how to contribute to a waste free office while saving money and becoming the circular economy leader

Free advice: 30% off your waste bill with save-the-planet-is-good-for-business-plan.

 

A round of applause if you have bins for paper separation at the office! Another one if you collect coffee cups at the coffee machine (not exactly sure what happens with the cups but you’re sure it counts ☺ ). Your company’s waste bill is about €1500 a month and you considered improving waste separation a few times in the past year. Clap again for that! We would like to offer you some free advice on how to take simple actions that will lead to cutting your waste bill with 30% while becoming an impact maker in your community.

 

In the Paris agreement, where renowned sustainability and business experts gathered, everyone agreed internationally that waste handling is the way forward to saving the planet. It saves huge amounts of both energy and resources. While the big climate policies are written and planned and re-written and planned (and having a climate bully trumping the show), you perhaps also wonder, is there not something we can already start doing? Now? Yes, there is.

 

Taking only a few hours of your time can already lead to great insights and money savings for your company. While you save resources from being incinerated, your waste will turn to resources that others need.  Before you read on, there is a precaution to be made. Applying a save-the-planet-is-good-for-business-plan takes some effort first, some guts later and a little bit of dirty hands at the same time. But I can promise you, it will become fun, you will make impact and it will save you money down the road!

 

Let me give you some facts to take to your boardroom so that everyone understands why you approach them (again) with your save-the-planet-is-good-for-business-plan.

 

 1. In many countries, like the Netherlands, burning materials is what happens to the things you throw in those grey garbage bins. Some countries send them to landfills. Those kg of organics or plastics could have been used in a far less energy costing process, like recycling.

 

 1. So the EU countries set out goals to recycle at least 65% of all waste materials, companies and municipalities are encouraged and rewarded by joining. In the Netherlands this is marked as one of the steps in the CO2 reduction program for companies.

 

 1. Young people care more and more about the environment, especially the bright talented ones you want to employ. In fact, they consider working for a business that acts on environmental goals over others, 70% more than 5 years ago.  

 

Let’s consider the challenges you face right now:

Your colleagues are confused and some complain, because at home things are being recycled and at work they are not. If they are, then its paper and coffee cups, and your colleagues still throw 30-50% of recyclable materials in the bin. Meanwhile, you are thinking of what other waste streams to separate, such as organics and plastics, but don’t know where to start. And guess what, you are losing money every day. Sounds familiar? Read the simple strategic advice below on how you can start to save up to 30% on your waste bills.

 

The better news starts here. What kind of solution is there that will make your save-the-world-business-plan count.

 

 1. Less is more: cut on your purchase. the less waste to deal with the better. Check the inventory list and update this from years ago.  There are probably lots of things on there that you either don’t need or can get a better, less packaged, option for.  There are plenty of sustainable office supplies and retailers that will be happy to get in touch. Time cost: 2 to 4 hours, and this could easily save 10-20% of your waste bill.  
 2. Get in that bag and start expanding the separation. Start looking into plastic and organic, e-waste and other streams that your company produces. Then figure out what you are actually paying for, for waste removal. Call your current waste collector and ask for recyclable pick-up services. If this doesn’t work, approach 2 to 3 other-ones that will do it. Find the best deals out there to recycle. Then consider what will count for you and make sure that you understand the deal you get over a longer period of time, not just the bill you get tomorrow. Time cost: 2-5 hours.
 3. You want your colleagues to separate paper and other streams better? The trick is to make it understandable and fun. Why not leave just one bin for all the ‘grey bin’ waste and punish this one with a sad face on it. Adding to the punishment: leave it in a corner so that people need to stand up and walk over there. At the same time you make the other bins for recyclables look happy and you spread this joy near all their desks. The symbols on all the bins are clear and constant. Your colleagues understand what’s going on and can’t get away with lazy or “I didn’t understand it” behavior.  Time cost: 2 hours.
 4. Trash versus Treasure. You and your neighbors need each other’s waste. This solution takes more time, but will be rewarded in the end. Look at your waste from a community perspective.  Here you get involved with other business and community.  What are you producing that your local community might need and vice versa. Think about the sport/scouts clubs wanting your old promo materials, mushroom growers hungry for your coffee grounds, designers, composting farms/gardens or second-hand shops in need for some of your other precious waste. Time cost: 10+ hours. A tip here is to start a young committee of colleagues who want to spend some hours a week researching this. The results will truly count, you will be seen by your colleagues, neighborhood and might be the most involved and caring company out there.
 5. Party announcement and challenge to embed. To make the above a success you will need to introduce your new waste plan with a BANG! Make it clear and fun for colleagues to be part of it. For example, set a challenge between rooms, departments or even other companies for least “grey bin” waste produced. Time cost: 2 hours to organize. But then you will be sure that the new behavior will stick and the results will matter in the long run!

 

So what will this new waste strategy mean for your business:

– You step up in your CO2 emission goals that your company reports about (or starts to report from now on) to please the environment minded investors and government who rewards those who have.

– In a year time this adds up to a 20-30% saving on your waste bill, which saves thousands of Euros.

-And perhaps most important, your colleagues will be proud. Yes! Luring great employees with your waste plan could be the next new trend, as it makes work more fun and rewarding.

 

BinBang.nl helps companies transit to a circular economy while taking employees along. We organize challenges and embed the change within the company and community.

 

 

Geplaatst op

Waarom het logisch is dat BinBang in Tuschinski staat

Waarom het logisch is dat BinBang in Tuschinski staat

Er wordt wat afgepraat over de circulaire economie. 

En dat is goed, want de principes van de circulaire economie zijn belangrijk en als we met z’n allen ons hier echt voor inzetten hebben we (misschien) nog de kans om voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten.

Waarom is BinBang eigenlijk zo circulair? Dit leggen we uit op onze Bang pagina!

Het is de “Week van de Circulaire Economie.” Door het hele land zijn activiteiten (check het programma hier) Wij, als startup, geboren en getogen, volgens het gedachtegoed van de circulaire economie, zijn hier natuurlijk bij en delen dit graag.

 

Wat kan je van ons verwachten?

Onze CEO en oprichtster Anja Cheriakova debatteert mee over de rol van startups en grown-ups in de transitie naar de circulaire economie tijdens de 15e Circular Economy Lab, op 17 januari om 19.30 in het prachtige Academiegebouw in Utrecht. Interesse? Je bent van harte welkom! Meld je hier aan

En Tuschinkski, die kunnen we niet vergeten. Op donderdag 19 januari is de premiere van de internationale film Plastic Ocean in Pathe Tuschinski Amsterdam. Bekijk hier de trailer!

De vertoning is al uitverkocht. Onze BinBangs zijn erbij, en niet alleen voor de show. Op deze bijzondere circulaire economie donderdag, wordt de BinBang gebruikt om plastics te scheiden. BinBang past perfect bij de film Plastic Ocean door plastic goed en bij de bron te scheiden. Nu hopen dat het daar niet bij blijft en dat Pathe Tuschinksi en de bezoekers van Tuschinski het gemak van BinBang zien waardoor zij gestimuleerd worden om meer afval te gaan scheiden.

En waarom is het logisch dat BinBang in Tuschinki staat?

We scheiden thuis ook afval, waarom niet in de bios?

Waar over plastic in de zee gesproken wordt, moet extra plastic in de zee zeker voorkomen worden?

 

Happy Circular Economy Week!

Elisa van Dam

Geplaatst op

De B van Ambitieus

De B van AmBitieus

We horen het vaak als we mensen vertellen over onze plannen voor de toekomst. We hoorden het vaak toen we starten met BinBang en onze eerste producttekeningen. En we zullen het nog veel vaker gaan horen. Ambitieus zijn jullie.

En dat klopt, dat zijn we. Persoonlijk, als team en als bedrijf. Rome is niet in één dag gebouwd, en we zullen never nooit niet morgen wakker worden met een circulaire economie in plaats van een lineaire economie. Dat gaat simpelweg niet gebeuren.

Maar dat is zeker geen reden om er niet naar te streven. Ondertussen hebben we vorige jaar, door onze ambitie, succesvol gecrowdfund en staat BinBang nu in duizenden huishoudens, op kantoren, scholen en in vakantiehuisjes. Met elke BinBang die mensen in huis halen, gaan mensen bewuster en meer afval scheiden. Dit is pure winst. Meer grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. En dit is nog maar het begin. Je zou ons strategieplan moeten zien (En nee, hier volgen geen spoilers, nog even geduld!). Ambitieus. Zeker. En we gaan het doen ook!

Rome is niet in één dag gebouwd, en ook niet door één partij of bedrijf. Zo heeft ook de circulaire economie, waarin afval nauwelijks meer bestaat, een scala aan ambitieuze partijen nodig die het anders willen doen. En we moeten coalities sluiten en elkaar willen helpen.

Een bedrijf wat hiermee in lijn staat is Bundles. Bundles is ook ambitieus en heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze iets nieuws, innovatiefs brengen en dat ze hiermee pushen voor een duurzame wereld. Waar het bij ons vooral om afvalscheiding gaat, gaat het bij hen om “Wassen zonder Waste”. Zo duurzaam mogelijk je kleding en vaat wassen, dat kan je met Bundles.

schermafbeelding-2016-11-24-om-15-48-49

Waarom zou je een wasmachine bezitten?

Hun voorstel is dat je een abonnement neemt op een wasmachine of vaatwasser. Hiervoor krijg je de beste, en meest energiezuinige, machine in huis en slimme tips om water en wasmiddel te besparen. Kortom circulair wassen!

Aan BinBang klanten en volgers geeft Bundles een mooie cadeau-aanbieding: De eerste twee maanden wasabonnement gratis!

Wil je meer weten en/of van de korting gebruik maken? Ga naar www.bundles.nl en vul de volgende kortingscode in: BBB2016!

 

Damn right, we zijn ambitieus!

 

Hartelijke groet,

BinBang

 

ps:

De B van BinBang

De B van Bundles

De B van AmBitieus

én de B van Beter regelen we die circulaire economie samen.

Geplaatst op

Circulaire economie in beeld tijdens Recycling 2016

Op 25, 26 en 27 oktober pakt BinBang groots uit tijdens de Recycling 2016 Beurs in Gorinchem. We brengen de Circulaire Economie in beeld, hoogbouwwijken gaan 100% afval scheiden, vakantieparken recyclen eigen stromen en scholen staan direct verbonden met grondstoffen hubs. We nodigen jou uit om mee te bouwen.

In de stand op het Innovatie Paviljoen (stand 356) wordt je uitgenodigd mee te denken (en te dóen). Wij schetsen de visie van BinBang in 2020 en laten zien wat we voor gemeenten en (afval)bedrijven kunnen betekenen. Zie hier de video:

[pexvimeo pex_attr_src=”https://vimeo.com/189984735″][/pexvimeo]

Sta jij open voor nieuwe coalities en sluiten we samen de keten? Kom langs en doe mee!

Recycling 2016

Recycling 2016 is dé vakbeurs voor bedrijven en gemeenten die inspelen op de trends en ontwikkelingen van de huidige economie en belangrijke onderwerpen vanuit de overheid. Het thema van dit jaar is circulaire economie.

In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en de grondstoffen die worden gebruikt verliezen hierdoor niet of nauwelijks hun waarde. Dit is anders dan in een lineaire economie waarbij een product aan het eind van zijn levensloop wordt weggegooid. In een circulaire economie wordt van inkoop tot gebruik naar duurzame oplossingen gekeken!

Het stimuleren van een circulaire economie biedt kansen in de markt. Er is mogelijkheid tot meer ketensamenwerking, nieuwe innovaties en minder verbruik van grondstoffen en daarbij ook minder afval. Tijdens Recycling 2016 wordt ingespeeld op deze kansen en maakt u kennis met de nieuwste innovaties binnen de branche.

Recycling 2016 legt hierbij de focus op inzamelen, verwerken en recyclen van mogelijke nieuwe grondstoffen die gebruikt worden binnen de circulaire economie.

 

Geplaatst op

Recyclebare matrassen en makkelijk afval scheiden voor Cirkelregio Utrecht

circulaire economie

Recyclebare matrassen en makkelijk afval scheiden voor Cirkelregio Utrecht

Matras Recycling Europe B.V. en BinBang ontvangen financiering via Groen Gezond Slim Fonds

Een circulaire economie is noodzakelijk voor gezonde, leefbare steden – Healthy Urban Living – en biedt tegelijkertijd potentieel grote kansen op economisch, sociaal en milieugebied. Twee regionale circulaire initiatieven, BinBang en Matras Recycling Europe B.V., hebben nu vanuit het Groen Gezond Slim Fonds een aanvulling ontvangen op de financiering die zij succesvol via crowdfunding hebben opgehaald. Voor een Groene, Gezonde en Slimme regio.

 

Om een transitie te maken van een lineaire economie (take, make, waste) richting een circulaire economie, moeten producten herontworpen worden en grondstofstromen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop worden teruggebracht. Gemeente Utrecht, Amersfoort, de U15, Natuur en Milieufederatie Utrecht, provincie Utrecht, Utrecht Sustainability Institute en Economic Board Utrecht hebben de handen ineen geslagen in het Utrechtse Cirkelregio Programma.

 

Tijdens Campus Party organiseerden zij op vrijdag 27 mei Building Circular Region Utrecht, waar diverse circulaire initiatieven hun concepten en hulpvragen konden pitchen aan een expertpanel met experts op het gebied van onder andere circulaire ketens, inkoop en financiering. Als het gaat om financiering hebben de initiatieven BinBang en Matras Recycling Europe een succesvolle stap gezet, met behulp van het Groen Gezond Slim (GGS) Fonds.

 

Matras Recycling Europe B.V.

Per jaar worden in Nederland 1,2 miljoen matrassen van particulieren en 300.000 matrassen van ziekenhuizen, vakantieparken, zorginstellingen etc. afgedankt. Een heel groot deel hiervan eindigt in de verbrandingsoven. Vanwege hun relatief grote volume en specifieke materiaalsamenstelling vormen matrassen een interessante stroom voor gemeenten en andere ontdoeners om hoogwaardig te recyclen. De recycling van matrassen was eerder ook onderwerp van het twaalfde Circular Economy Lab.

 

Matras Recycling Europe B.V. uit Vianen is gespecialiseerd in het recyclen van materialen waaruit matrassen bestaan. Denk hierbij aan PU-schuim, latex en staal. Na inname worden de matrassen door Matras Recycling Europe ontleed en gesorteerd. De gesorteerde materiaalstromen worden vrijwel geheel hergebruikt. Via One Planet Crowd heeft Matras Recycling Europe € 90.000 euro aan crowdfunding opgehaald. Via een lening van €100.000,- bij het GGS Fonds wordt dit bedrag verder aangevuld. Matras Recycling Europe recyclet met 275.000 matrassen per jaar inmiddels 20% van de Nederlandse markt.

 

BinBang

De Utrechtse startup BinBang combineert design, gemak en duurzaam recyclen in één afvalbox. BinBang introduceert slimme afvalbins om het afvalscheidingsgemak nog meer te optimaliseren. Met de BinBang kan afval in iedere ruimte, ook in flats, makkelijk gescheiden worden ingezameld, waardoor het op grote schaal mogelijk wordt om hier nieuwe toepassingen voor te vinden. Zo komt de circulaire economie door inzameling van inwoners van de regio weer een stukje dichter bij. Binbang is eind 2014 opgericht en heeft door middel van crowdfunding via OnePlanetCrowd succesvol financiering opgehaald bij private financiers. Vanuit het GGS Fonds ontvangen zij daarbij nog een lening van €50.000,-.

Geplaatst op

BinBang op tv en in De Groene Top Trein naar de Klimaattop in Parijs

BinBang is druk geweest afgelopen week! We stonden in de finale van ‘Nederland wordt groen’ en waren de winnende start-up van De Groene Top Trein!


Onze deelname aan ‘Nederland wordt groen’ op NPO 2 leverde mooie cijfers op. Wanneer we met de BinBang 20% meer afval gaan scheiden, besparen we 400 miljoen kg CO2! Omdat de Bin volledig uit gerecycled plastic bestaat en aan het einde van zijn leven weer verwerkt wordt tot een nieuwe BinBang past hij perfect binnen de circulaire economie.

De circulaire economie was een hot topic in de klimaattrein naar Parijs. Als winnende start-up mochten we meepraten over de mogelijkheden van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen worden onttrokken uit de aarde en kunnen grondstoffen eindeloos worden hergebruikt, dat scheelt een hoop CO2 emissies!

uitreikinggtt2IMG-20151127-WA0016 IMG-20151127-WA0015